ISOCAF s.r.l. - C.F.: 00775490287 | P.IVA: 00775490287 Cap. Soc. int. vers.: € 1.500.000,00 | R.E.A. di Padova: n. 134609 - Reg. Imp. PD 00775490287
Attestato SOA n.16325/16/00 cat. OG1 classe III – cat. OG9 classe III-BIS – cat. OG12 classe II – cat. OS6 classe IV-BIS – cat. OS8 classe V – cat. OS24 classe III– Iscr. IGLAE n. 72 Albo Soci.